Filosofi | Mindfield
21402
page-template-default,page,page-id-21402,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

FILOSOFI

Mindfields filosofi är enkel. Vi skall bidra till våra uppdragsgivares framgång. Den sammanhållande kraften i mindfield utgörs av ett antal värderingar och spelregler som tillsammans utgör plattformen för verksamheten, bildar dess själ och delas av dem som levererar uppdragen.

VÄRDERINGAR & SPELREGLER

 • Vi åtar oss endast uppdrag vi tror att uppdraggivaren kan ha nytta av.
 • Vi lämnar inte en uppdragsgivare i sticket. Om vi inte anser att vi är vad uppdragsgivaren behöver rekommenderar vi med varm hand någon annan.
 • Att ansvara för att driva företag och verksamheter är tufft. Konsulter skall bidra till att göra livet lättare. Inte tvärt om.
 • Partipolitiskt oberoende. Att politisera lösningar får ofta förödande konsekvenser. Lösningar som lämpar sig mer än väl i vissa fall kan vara direkt olämpliga i andra. Att använda ett partipolitiskt raster vid informationsinsamling och analys är inte acceptabelt ur ett etiskt perspektiv. Det är dessutom inte speciellt kreativt.
 • Religiöst oberoende. I mindfields nätverk finns världens huvudreligioner representerade. Det ser vi som en lyx eftersom det ger inblick i så otroligt många tanke- och värderingsmodeller.
 • Leverantörsoberoende. Du som uppdragsgivare skall inte behöva oroa dig för att vi förvränger våra analyser eller prioriterar lösningar som innebär merförsäljning för oss själva eller oss närstående bolag. Däremot förmedlar vi gärna kontakten med andra leverantörer utifrån dina behov.
 • Vi har investerat en hel del tid, pengar och kärlek på att bli duktiga på vad vi gör. Vi har därför valt att vara något restriktiva när det gäller vad vi gör med vår kunskap. På grundval av helt subjektiva bedömningar, utan tillstymmelse till vare sig politiserande eller moraliserande och med bibehållen respekt för enskilda individer som har annorlunda åsikter har vi valt bort branscher från vår potentiella marknad, bl a tobak. Den som upprörs över det bör ha i åtanke att konsulter som inte motiveras av sina uppdrag inte gör bra jobb.
 • Att arbeta resurseffektivt – inte minst ur uppdragsgivarens perspektiv.

METOD

Utveckling handlar i hög grad om att ställa frågor och finna relevanta svar. Valet av metod i varje enskilt uppdrag bygger därför på ett antal grundpelare och en strävan att kombinera hjärtat, hjärnan och handens intelligens.

 • Att låta uppdragsgivarens historik, syfte, målsättning, behov, situation och inte minst mod ligga till grund för valet av metod och åtgärder från början till slut utan att för den skull kompromissa på den kunskap konsultativ verksamhet bygger på.
 • Att fritt kombinera metoder som har sitt ursprung inom psykologi, antropologi och sociologi med metoder som har sitt ursprung inom företagsekonomi med den erfarenhet praktiker bär med sig eftersom relevanta svar alltid omfattar flera perspektiv och engagerar flera sinnen än ett.
 • Att verkligheten är komplex innebär inte att de metoder som används för att beskriva den på ett sätt som ligger så nära den som möjligt behöver vara det. Tvärt om. Metoder som är så komplexa att de inte är begripliga gör inte heller någon större nytta. Därför prioriterar vi enkelhet både i metod och lösningar.
 • En tro på att kreativitet uppstår genom nya kombinationer av kompetens.
 • Att förhålla oss kritisk till kunskap och vetande utifrån vetskapen om att även kunskap och vetande har ett bäst före datum.
 • Humor är en viktig beståndsdel i samband med all utveckling. Att inse hur tokigt något blivit svider och stora möjligheter uppstår ofta ur rena dråpligheter av vad det innebär att vara människa. Att kunna skratta åt alltsammans tillsammans fungerar långt bättre än att gå runt och peka finger. Konsulter som inte kan skratta åt sig själva är dessutom fullständigt outhärdliga.
 • Inga frågor är för dumma för att ställas.
 • Att sitta på sin rumpa framför en dator när man vill få fatt på verkligheten är ungefär lika effektivt som att sitta igenom möten och samtidigt prata i telefon.  Vi rör på oss – kort och gott.