Omvärldsanalys & Affärsutveckling | Mindfield
21389
page-template-default,page,page-id-21389,page-child,parent-pageid-21387,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

OMVÄRLDSANALYS & AFFÄRSUTVECKLING

Att arbeta framgångsrikt med omvärldsanalys & affärsutveckling är en balansakt mellan det strikt rationella och det känslomässigt intuitiva. Det ena utan det andra, och det är lätt hänt att hamna fel i sina beslutsprocesser. Att samla in stora mängder information är inte svårt idag. Utmaningen är att dra tillräckligt korrekta slutsatser för att de beslut som sedan fattas skall ha förutsättningar att ge önskvärda resultat. Risktaganden, oavsett verksamhetsområde eller ägarform börjar där. I fungerande omvärldsanalys & affärsutveckling.

OMVÄRLDSANALYS

 

Varje verksamhet, oavsett inriktning, existerar i ett sammanhang som ständigt förändras. Ett öppet fönster av möjligheter och begränsningar som uppstår ur våra drömmar och önskemål, livet vi lever och vill leva, vad vi är och vill vara, har och inte har, gör och vill göra, kan och inte kan, det tillgängliga och otillgängliga, innovationer och lagar, vad som händer på planeten och i universum och inte minst vad andra aktörer gör och vill göra. Hur ser det system av påverkansfaktorer ut som utgör verksamhetens livsrum? Vilka påverkar mycket eller inte alls? Och vem är det egentligen som fattar beslut om vad?

 

Det är lätt att tappa kontakten med det öppna fönster som motiverar företaget eller verksamhetens existens vare sig man är en liten eller stor aktör, gammal i gården eller nykomling. Så många faktorer spelar in. Marknader är aldrig gränslösa, sällan statiska. Omständigheterna förändras. Ett fönster som först stod på vid gavel kanske är på väg att stängas. Nya på väg att öppnas.

 

Att drabbas av förälskelse till några enskilda påverkansfaktorer på bekostnad av andra som kanske är minst lika relevanta är mer än vanligt,  men hamnar man snett i sin analys här gör det nästan det samma vad man gör sedan. Det blir nästan omöjligt att skapa resultat.

 

Motivationen till beslut finns i den samlade bilden av motivet och den kan vara nog så övertygande. Men styrkan i besluten avgörs av hur verklighetsförankrad den totala bilden av motivet är.

 

Att kunder efterfrågar något betyder exempelvis inte automatiskt att de också är villiga att betala för det. Att vi människor gör aktiva val i en marknad innebär inte att vi kommer att fortsätta att göra det om utbudet ökar eller förändras.

 

Vissa branscher är starkt trendkänsliga, andra inte. Vissa beslutsprocesser drivs mer av rationella behov än andra som drivs mer av känslomässiga faktorer. I vissa marknader utvecklas efterfrågan ganska linjärt, i andra inte. Inom visa sektorer fungerar gemensamma mål bra, i andra inte. Vad som driver och motiverar vårt agerande som människor skiftar. Och då gäller det att veta i vilken omvärld och vilken marknad det är man befinner sig.

 

Det fanns också en tid då auktoriteter kunde peka med hela handen och säga åt folk vad dom skulle göra utan att motivera varför. Den tiden är passerad. Motivationen finns i motivet.

 

Utan ett trovärdigt -Varför mister -Vad  och -Hur  sin mening.

 

Tilliten och kreativiteten i en verksamhet börjar här. En ledare som vill ha ut kraft ur sin organisation kan beskriva sitt  -Varför på ett trovärdigt sätt.

 

Mindfields omvärlds- och marknadsanalyser omfattar de faktorer som är relevanta för varje enskild uppdragsgivare. De möjligheter och begränsningar som skapar förutsättningarna och potentialen för ert företag eller verksamhet bildar ett mindfield. Vi hjälper med glädje er som har ett öppet sinne, gillar utmaningar och är inställda på att skapa verkliga värden att hitta, utforska och utveckla ert.

 

Det är bara att höra av sig!

AFFÄRSUTVECKLING

 

Fungerande affärsutveckling syftar i grunden till att skapa värde, intäkter eller kostnadsbesparingar. Varje verksamhet, oavsett inriktning, behöver hitta och ständigt utveckla en fungerande affärsmodell med fokus på var intäkterna kommer ifrån. Att ensidigt titta på kostnadsbesparingar kan ge resultat på kort sikt men inte på lång sikt eftersom det ofta bara resulterar i att man förstör det livgivande nav som ger företaget eller verksamheten existensberättigande.

 

Utmaningen är att arbeta med alla de tre faktorerna samtidigt. Att skapa värde genom unikt utbud eller kompetens. Intäkter genom att hitta var betalningsviljan finns, så att det också blir en slant över för utveckling av det som kanske inte genererar intäkter direkt. Kostnadsbesparingar,  därför att pengar aldrig är den enda lösningen på ett problem. Att inte ha vettiga idéer är värre.

 

Fungerande affärsutveckling är en ständigt pågående process som fungerar bäst om den får vara kunskapsintensiv och kontinuerlig. Det räcker oftast inte att bara var väldigt kreativ.

 

I den enklaste av världar räcker det att fråga människor vad dom vill ha eller tycker om och anpassa sitt utbud efter det.  I verkliga livet ser det annorlunda ut. Vi människor gör inte alltid som vi säger och det som fungerar i en situation kan vara direkt olämpligt i en annan.

 

Det är lätt att bli slarvig med beslutsunderlagen vare sig man är en stor eller liten aktör, i en innovativ- eller förvaltande fas av utvecklingen. Och här gäller det verkligen att identifiera problemen rätt.

 

Att förlora sig i uppföljningssystem som inte ger relevanta svar kan vara lika illa som att inte följa upp alls. Likaså att snöa in så intensivt på något enskilt område att allt annat blir lidande. Men värst av allt är att låta bli helt därför att det blir för jobbigt!

 

Affärsutvecklingsprocessen är en av de mest kulturbärande faktorerna i varje företag och verksamhet och som sådan gravt underskattad. Det är ur starka affärsutvecklingsprocesser visioner föds. Fungerar de bra bygger de och stärker de positiva delarna av ett företags kultur och skapar den inre motor som driver utvecklingen. Fungerar de dåligt bryter de ofta istället bara ned.

 

Affärsutveckling är extremt roligt! Jag hjälper gärna till att skapa en affärsutvecklingsprocess som fungerar för er eller att utveckla er befintliga så att den fungerar bättre.

 

Brottas ni med er affärsmodell, har svårt att avgöra om det är ert utbud, produkterna , prissättningen eller något annat som är problemet så hjälps vi åt att ringa in det rätt och hitta fungerande lösningar.

 

Att formulera mål är en konst i sig. Slarvigt formulerade mål skapar lätt icke-önskvärda drivkrafter både i hela marknader men också i enskilda verksamheter, och mål utan visioner gör allt för ofta mer skada än nytta. Behöver ni hjälp att se över era gör vi det tillsammans.

 

Det är bara att höra av sig!