mindfield

perspektiv från den mänskliga sidan

Citat

My gut has a lousy brain

- Ron i filmen High Fidelity

Regelverk kan aldrig ersätta den komplexa väv av uttalade och outtalade överenskommelser som får oss att fungera tillsammans.

Verkligheten är allt det som händer under tiden vi är upptagna av något annat. 

Mål utan visioner skapar livsfarlig ledning.

Det gäller att definiera problemet rätt om avsikten är att lösa det.

-Hans Rausing

Konstnärliga uttryck är det medel människan använt i alla tider för att bearbeta, gestalta och ge uttryck för allt det som inte låter sig fångas i enkla svar. 

Att vilja förstå ett beteende handlar inte om att samtidigt försvara det.

-Carolin Emcke, filosof

Skitstövelfasoner har ingen hudfärg, ingen nationalitet, ingen religiös tillhörighet, ingen ålder, inget kön, ingen plånbok, inga sexuella preferenser, ingen politisk hemvist. De är helt enkelt bara skitstövelfasoner.

Att bilda sig en uppfattning är inte samma sak som att skaffa sig en åsikt.

Utan ett trovärdigt –Varför mister –Vad och –Hur sin mening.

Görandet erbjuder utrymmet för varandet och inte tvärt om.  Och just där, i görandet, blir mötet mellan människor möjligt ...