Ensidiga metoder leder till enfaldiga beslut

2 september, 2016

Vetenskapen och konstens metoder strävar ofta efter samma sak – att på djupet utforska något för att uppnå någon form av ökad förståelse och kunskap. Likheterna är så mycket större än vad som ofta görs gällande. Möjligheterna att komma närmare sanningen genom att kombinera metod från flera discipliner så stor och viktig, inte minst nu, […]

Läs mer...