SvD Nej - populisterna får inte utnyttja vår musik
"Utan oss tystnar musiken", Demokrati

Att värna demokratin, grundlagen och rättsstatens principer är en skyldighet – inte en påverkansoperation

24 maj, 2024

Den svenska demokratin står i grunden stark. Den upprätthålls av alla oss som dagligen lever, verkar och skapar under eget namn. Vi som bildar oss en uppfattning, istället för att skaffa oss en åsikt, står för den och samarbetar med andra. Som i demokratisk anda lyfter både problemområden och möjligheter som behöver belysas, även om det inte alltid är lätt, just därför att vårt demokratiska system ger oss så stora möjligheter att göra det.

För mig, en dotter till en mor vars familj förlorade allt till en totalitär regim, som i mitt yrkesliv både fått motta anonyma hot och som sett mina bilder missbrukas i populistiska sammanhang, är det sorgligt att se att en så stor del av Sveriges befolkning, och dess män i synnerhet, valt att låta sig representeras av ett populistiskt parti som sedan start grundar sin politiska strategi och sin finansiering på ANONYMA hot, hat och splittring. Som inte drar sig från att förvränga verkligheten och sprida falska rykten och propaganda och som systematiskt missbrukar demokratins grundläggande principer. Hjälp mig förstå. Är det ditt sätt att vara man på? Vad säger det om dig? Vad säger det om Sverige? 

Falska premisser

Att SD bygger sin verksamhet på falska premisser är väl belagt. 2018 är jag en av initiativtagarna till ett upprop, ”Utan oss tystnar musiken”, som med hjälp av en artikel i SvD och en namninsamling syftar till att värna den ideella upphovsrätten efter upprepade upphovsrättsintrång från SD och andra hårdfört populistiska initiativ. Medieanalytiker Brit Stakston och professor i filosofi Åsa Wikforss tillhör några av dem som under lång tid, ur ett strikt demokratiperspektiv, belyst SD:s arbetsmetoder och det hot mot demokratin de innebär. Inte minst nu, i samband med TV4 och Kalla Faktas reportage om SD:s sk. Trollfabriker som sänts under våren.

Lagrummet

Statsminister Ulf Kristersson anser efter Kalla Faktas reportage att SD:s användande av anonyma konton i sociala media och allmänna agerande är olämpligt men att det inte är hans ensak så länge det inte är olagligt. I reportaget framgår dock följande med all tydlighet:

SD:s kommunikationsavdelning använder sig med stor systematik av upphovsrättsskyddat material i form av bilder, videoklipp, musik och annat inspelat material de inte har tillstånd att använda. En komiker har hittills förlorat både en huvudsponsor och sin YouTube-kanal efter att SD missbrukat hans alster.

I den efterföljande debatten beklagar sig SD:s ledare Jimmie Åkesson över att deras officiella konton i sociala media stängs ned och att de därför behöver anonyma konton för att kunna föra fram sina sk. budskap. Anledningen till att deras konton stängs ned är inte att de särbehandlas utan att de med sina budskap tydligt bryter både mot de sociala plattformarnas regelverk och svensk grundlag.

Det är arbetsgivarens ansvar att leda och fördela arbetet. Arbetsgivare får inte ålägga arbetstagare arbetsuppgifter som ligger utanför lagens ramar. I reportagen framgår tydligt att arbetstagarna uppmuntras att fabricera material som strider både mot upphovsrätten och svensk grundlag.

Anonyma bidrag sanktionerar trollen

Att ha anställd personal är inte gratis. Politiska partier är i huvudsak bidragsfinansierade. Utöver de sk. partibidragen har partierna möjlighet att ta emot donationer från privatpersoner och andra organisationer. Trots införandet av de något striktare kraven på redovisning av donationerna är våra svenska regelverk fortfarande uppseendeväckande slappa i ett internationellt perspektiv även om ny lagstiftning är pågång. I praktiken innebär det dels att det fortfarande är förhållandevis lätt att anonymt finansiera politisk verksamhet i Sverige, t.ex genom att ta emot donationer via utlandsbetalningar. Men det innebär också att de som genom sina anonyma donationer finansierar SD:s verksamhet också sanktionerar kommunikationsavdelningens verksamhet utan att ha mod nog att stå till svars för det. 

I reportaget betonar SD:s kommunikationschef upprepade gånger, och med stor nervositet, behovet av att t.ex dölja kopplingen mellan SD och mediakanalerna Riks och Samtiden. Pressetiken är dock kristallklar. Finns det samröre skall det redovisas öppet. 

En demokrati i behov av omsorg

Ingen demokrati är perfekt. De är dynamiska system som ständigt utmanas med nya frågeställningar och som likt bikupan behöver allmänn omvårdnad för att ständigt vässa sin förmåga att göra det demokratiska system hittills gjort bäst. Att sätta kunskap och det som är av gemensamt intresse för oss alla i centrum för beslutsprocesserna. Det finns egentligen bara en sak som är enkel med demokratiska system och det är att slarva med dess grundläggande principer så till den grad att de urholkas och demokratin går förlorad. Just därför behöver demokratin värnas, återerövras och förtydligas om och om igen. Att sätta ned foten mot det missbruk av vår gemensamma demokrati som just nu sker, och den säkerhetspolitiska risk det innebär, inte bara för Sverige utan också för tilltron till demokratin som styrsystem, är en skyldighet som kommer med privilegiet att leva i en demokrati. En skyldighet utan partifärg. Att vara invandrare i andra generation innebär också att veta vad alternativet rent faktiskt är och hur sköra också tillsynes starka demokratier plötsligt kan vara.

Svensk demokrati skulle må bra av att anpassa sina lagar och regler när det gäller donationer och lobbyism till den internationella miljö vi är en del av vare sig vi vill det eller inte. Krafttag behövs för att öka allmännhetens kunskaper om vad demokrati är och inte. Det offentliga samtalet förtjänar att återerövras från dem som fyller det med hot, hat och lögner och som därmed omöjliggör den mödosamma bearbetningen av sakfrågor och moderniseringen av våra myndigheters viktiga uppdrag i sann demokratisk anda. Lär av Konsten, Musiken och Kulturen men också forskningen där möten över verkliga och imaginära gränser legat till grund för konstruktiv samverkan sedan tidernas begynnelse.

Ett system för dom modiga

SD har sedan start gjort sitt bästa för att beröva mig på två av dom vakraste orden jag vet – Sverige och Demokrati. Men demokratier är för dom modiga, inte för troll som gömmer sig i anonymiteten.

Listan ”Utan oss tystnar musiken” är fortfarande öppen för dig att skriva under som tydligt vill ta avstånd ifrån att dina verk används i politiska sammanhang du inte själv godkänt. Du får ett mail som tydligt visar att du skrivit under. Listan förvaltas just nu av mig.

AnnaReet Gillblad

KOMMENTERA GÄRNA
Reagera, reflektera, resonera, belys och upplys!

Reglerna är enkla – inom lagens ramar, under eget namn, inte nödvändigtvis välformulerat i hela meningar och väl valda ord men fritt från könsord, hån och hot.

Granskning sker innan publicering. Din mailadress blir inte synlig men sparas så vi kan komma i kontakt. Integritetspolicyn i sin helhet hittar du här.

Vill du visa din uppskattning med mer än glada tillrop är du mer än välkommen att göra det med en gåva. Swish 123 667 86 43 eller Bg 5310-2984

Bloggen publiceras av mindfield ab. Ansvarig utgivare AnnaReet Gillblad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *