Perspektiv från den mänskliga sidan

– därför att vi kan bättre

Piskor, morötter och mätningar i långa banor! Statistiken, magkänslan och flexibiliteten! Utan mål ingen mening! Bara det som mäts blir gjort! De står som spön i backen, tankemodellerna som skall förklara hur vi bäst styr upp både oss själva och andra och på vilka grunder beslut bör fattas.

Frågan är om det finns någonting som på djupet formar vår kultur, våra verksamheter och samhällen mer än alla dessa modeller? Varandet ställs mot görandet. Tanken mot känslan. Var tar människan vägen i allt detta? Vad gör det med oss? Med våra relationer och med mellanrummen mellan oss? Och vad händer när själva tankemodellerna blir slagträn i den allmänna debatten? Stämmer de ens i grunden, alla dom där tankemodellerna?

Här vill jag dela med mig av perspektiv från den mänskliga sidan på sådant som är viktigt att belysa i vår samtid genom att varva reflektioner från mina många år som managementkonsult och omvärldsanalytiker med en i huvudsak beteendevetenskaplig inriktning med personliga reflektioner från mitt eget liv, min bakgrund och livet bakom kameraögat. 

Jag har aldrig haft en dragning till partipolitiken och motiveras inte heller av att exponera mig men mitt hjärta klappar på djupet för vårt demokratiska system. Det som i grunden är så genialt konstruerat med sina bärande pelare som syftade till att särskilja den beredande makten från den beslutande och den beslutande från den granskande i en strävan att hindra världskrigens fasor från att kunna uppstå igen.

Mitt engagemang har med min bakgrund att göra. Att vara dotter till en flykting har för mig inneburit att in i själva benmärgen förstå skillnaden mellan att leva i en demokrati och inte. Orden kommer ur min oro. Jag skriver därför att jag måste.

”Det är krig och politik som har fördärvat vår jord” skaldade Evert Taube i sin visa kort efter andra världskrigets slut. För första gången sedan dess backar antalet demokratier i världen. Jag såg det komma. Nu är det ett faktum och en viktig påminnelse till oss alla om att demokratier behöver omvårdnad för att överleva och för att klara av att göra det de trots sina tillkortakommanden visat sig vara bättre på än något annat system – att sätta kunskap i centrum för beslut som är av gemensamt intresse för alla, men också att skydda oss från det omnipotenta storhetsvansinne som finns inbyggt i vårt mänskliga genom och som vi har svårt att värja oss mot när det väl sitter vid makten eller under tiden det arbetar sig dit.

Demokrati är ett styrsystem varje ny generation behöver återerövra och göra till sitt. Hur skall det gå till när så få idag på djupet förstår vad demokrati är, vad den består av och varför? Och vad gör vi åt det faktum att populistiska krafter gör sitt bästa för att utnyttja just den situationen? I processen är risken stor att viktiga överväganden det tagit mänskligheten århundraden att komma fram till och som ligger till grund för demokratin går förlorade pga. ren aningslöshet eller berått mod. 

Att skriva har varit långt ifrån självklart för mig. Jag fortsätter att söka en ton i orden. Brottas med tankar om det är möjligt att skriva och samtidigt vara verksam som konsult och fotograf. Kan jag verkligen påstå att jag är partipolitiskt oberoende när jag öppet och tydligt tar avstånd ifrån Sverige Demokraterna och andra hårt populistiska strömningar, vilket jag gör till skydd för vårt demokratiska system, inte av partipolitiska skäl? Går det att delta i det offentliga samtalet utan att göras till en råvara i den del av klickjournalistiken och den högpolitiserade debattens affärsmodeller jag inte vill vara en del av, än mindre förknippas med? Svaret är att jag inte vet. Det är inte upp till mig att avgöra. Jag kan bara fortsätta verka därför att jag måste. Därför att demokratin och att vara en människa står över vad det innebär att bara vara jag. Eller som Astrid Lindgren låter Jonatan i Bröderna Lejonhjärta säga ”Det fanns saker man måste göra även om det var farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort.” 

För att underlätta publiceringen av bilder och texter i enlighet med de krav som bl.a ställs inom inom ramen för GDPR har jag valt att ge ut mindfield.se och denna blogg genom mitt bolag mindfield ab, med mig själv, AnnaReet Gillblad, som ansvarig utgivare. Det innebär att siten också omfattas av det källskydd som yttrandefrihetsgrundlagen ger genom ett sk. utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Radio & TV.

Vill du visa din uppskattning med mer än glada tillrop eller att skicka en blomma är du mer än välkommen att göra det genom en gåva eftersom jag är så nyfiken på hur det fungerar! Swish 123 667 86 43 eller BG 5310-2984

Om det bidrar till ett fördjupat kunskapsläge, en fördjupad förståelse eller vidgade perspektiv är du också mer än välkommen att kommentera det jag skriver. Den integritetspolicy som gäller hittar du här.

Om du vill kan du läsa en längre introduktion till bloggen jag skrev för några år sedan. Den hittar du här. 

Varmt välkommen hit!