Om Mindfield

Mindfield var från början svaret på min önskan om att skapa en fristående plattform i det lilla för tvärvetenskapligt analysarbete som kunde bidra till bättre beslutsfattande i näringsliv och samhälle.

Livet och tiden kom emellan. En ryggskada, anhörigas sjukdom, egen sjukdom och närståendes funktionsvariation. En lång period då döden aldrig riktigt ville lämna våra rum, de svåra livsbesluten stod som spön i backen, sorger aldrig riktigt hann läka därför att nya stod på kö och livet igen och igen behövde startas om.

Viljan att bidra har alltid funnits kvar, även under de perioder då kroppen nästan inte burit alls och bara tillåtit knappt märkbara, yrkesverksamma spår trots att det funnits och finns så otroligt mycket spännande och viktigt att göra!

Idag är jag årsringsrik men för nyfiken för att ge upp helt. Min kropp är känslig för statisk belastning, att t.ex sitta still länge, men jag vill tro att jag har något kvar att ge.

Det här är ett förlängt visitkort för det växelbruk som utgör mitt arbetsliv idag. Det mellan att fotografera och att försöka bidra till att förstå samspelet mellan oss människor och den värld vi lever i och att hitta sätt att samverka på som fungerar bättre både för mänskligheten och jorden. Det uppdateras med total oregelbundenhet. Har du synpunkter på innehållet eller vill diskutera ett uppdrag är du mer än välkommen att höra av dig.

KONSULTSTÖD
Jag, AnnaReet Gillblad, har en beteendevetenskaplig utbildning i botten och har ägnat mer än 20 år av mitt yrkesverksamma liv som konsult med inriktning på affärsutveckling och omvärldsanalys åt metodutveckling och att bidra till att lösa de ofta ganska svåra problemställningar mina uppdragsgivare ställts inför när och där människor möts. I den egna verksamheten, i lednings- eller ägargruppen, i mötet med kunder, i den egna marknaden eller i mötet med en allt mer komplex omvärld.

Vad är det egentligen vi vet när vi säger att vi vet? Hur uppstår drivkrafter? Är vi på den marknad vi tror att vi är på eller en annan? Vad är ett pris och varför fungerar prismodeller som tar fasta på det irrationella bättre än andra? Varför fungerar det så bra att arbeta mot mål i vissa sammanhang när det i andra utlöser en våg av destruktivitet? Hur kommer det sig att ett styrsystem som ser så brilliant ut på papper eller i ett datasystem helt enkelt driver fel? Varför ger konstnärliga uttryck ibland en mer rättvisande bild av verkligheten än rapporter lagda på rad? Hur uppstår system och hur fungerar dom? Vem gör egentligen vad eller finns det en kraft i själva mellanrummet som gör att något blir fel? Vad gör allt detta med människan? Vad innebär det för oss?

FOTOGRAFI
Kameran har funnits med mig länge även om det är först på senare år jag börjat visa bilder och åta mig regelrätta fotouppdrag trots fotoutbildning och vidareutbildning på Konstfack i unga år. Den vässar blicken för det strikt rationella, dokumentära och öppnar samtidigt dörren in till det fördjupande, känslomässigt intuitiva intrycken som också finns där, hjälper mig att se,  ibland verkar vilja säga något mer och binder samman alla intrycken till en väv.

UPPDRAG
Mitt hjärta klappar lite extra för verksamheter som kombinerar hjärtat, hjärnan och handens intelligens och gärna är kunskapsintensiva på ett eller annat sätt.

Min egen motivation är mer kopplad till min nyfikenhet än till mina bekräftelsebehov. Jag har alltid varit dålig på att marknadsföra mig själv.

Om jag tror att jag kan bidra till en fördjupad förståelse för den verksamhet eller den marknad ni befinner er på, att ringa in problemställningar och finna lösningar på sådant som bär framåt gör jag gärna det på konsultbasis. Att bidra till att skapa systemlösningar som fungerar ur ett mänskligt perspektiv intresserar mig. Jag skriver inte långa rapporter längre men handleder gärna andra i både analysarbetet, valet av metod, rapportskrivande och kommunikation. Om sammanhanget är det rätta bistår jag gärna med att leda ett möte, en diskussion eller att föreläsa.

Kameran är nästa alltid med. Om ni vill använda eller ställa ut en bild ni hittar här eller bara vill ha hjälp att ta lite bilder eller göra en gestaltning av något i fotografiskt format går det också bra.

BLOGG
I bloggen delar jag ibland med mig av personliga erfarenheter och perspektiv på vår samtid utifrån sådant jag jobbar med just nu, har jobbat med eller som tillhör de områden som engagerat mig under lång tid. Men också sådant som helt enkelt griper in i min egen livshistoria och bakgrund, ibland på nästan helt osannolika vis.

Välkommen hit!