TRUMMOR I NATTEN

Redan innan jag åker till Zanzibar hör jag talas om Unyago, de trummande kvinnorna och initiationsriterna som under tider av konflikt gett kvinnorna möjlighet att skapa frizoner för att stödja varandra och överföra kunskap från en generation till en annan.

Chansen att få höra dem eller träffa dem är små men väl där rycktas det om att de kommer att göra ett sällsynt framträdande på en musikfestival.

När mörkret faller går jag bakom scenen. När de ser att jag är kvinna, att jag kommer själv och visar med händerna att jag också trummar, tillåter dom mig att komma fram där de sitter på huk och stämmer sina trummor genom att värma upp skinnen över öppna eldar. De äldsta kvinnorna vill inte bli fotograferade. Men jag får ta några bilder av de andra, där vi sitter, i den sammetssvarta, varma natten. Det är en magisk stund för mig.

Jag är där för att göra en förstudie som syftar till att undersöka förutsättningarna för att förena kulturaktiviteter med vetenskap för att öka kunskapen om korallrev och vad som kan göras för att skydda dem eller snarare rädda de spillror som finns kvar.

Att vara lyhörd för dissonanser har alltid varit viktigt för mig i mitt arbete med omvärldsanalyser. Det skorrande ljud som uppstår när information från olika håll möts och inte resonerar med varandra. Som rörelsen i en dans som tappar sitt flöde, stannar upp och obönhörligen tar en annan väg.

Just där och då uppstod en sådan dissonans mellan de positiva beskrivningarna av olika utvecklingsprojekt som pågick, en blomstrande turistindustri och kvinnornas uppenbara rädsla, vittnesmål om trakasserier och de allt vanligare förbuden mot den lokala musiken och andra kulturella yttringar.

Där i natten, vid eldarna, med kvinnorna får jag en av ingångarna till en annan bild som i kombination med andra informationskällor resulterade i en mer mångfasetterad beskrivning, närmare verkligheten, än den om vidsträckta stränder som vid så många tillfällen resulterat i beslut om insatser som gjort mer skada än nytta. Insatser som starkt bidragit till omfattande korruption och miljöförstöring i en del av världen där samordnade insatser av enklaste slag och olika karaktär hade kunnat resultera i så mycket annat.