Skogens lavar

Att se skogen för alla träden

4 maj, 2022

Den biologisk mångfald är hotad. Utan den tappar skogarna sin motståndskraft. Frågan är om vi är så upptagna av att räkna själva träden att vi inte längre ser skogen för alla träden och att människan och hennes förmåga att iaktta, att tillsammans bidra till att identifiera problem och hitta lösningar försvinner. Om det handlar en […]

Läs mer...
Innan återvinningens tid

Från självhushållning till återvinning – en tidsmaskin

21 augusti, 2021

Ett spadtag bakom utedasset avslöjar den moderna historiens skifte från självhushållning till masskonsumtionen och dess baksida. Kapsylerna, batterierna, cigarettfimparna, glasflaskorna och allt annat som dyker upp har legat här sedan 40-talet och framåt då varje gård hade sin alldeles egen citydump. Det som dyker upp har inte brutits ned, och kommer inte heller att göra […]

Läs mer...
SvD Nej - populisterna får inte utnyttja vår musik

Den ideella upphovsrätten gäller – ”Utan oss tystnar musiken”

1 september, 2018

Den sk. ideella delen av upphovsrätten är kristallklar. Ingen kreatör är skyldig att låna sina uttryck till politiska krafter han eller hon inte vill bli förknippad med. Det juridiska skyddet kom till efter nazismen och kommunismens systematiska missbruk av kulturella uttryck, men också som en reaktion på den kinesiska kulturrevolutionen. Den som innebar att stora […]

Läs mer...
Foto Eva Karlsson

Glastaket – en snubbeltråd omöjlig för kvinnor att undvika

1 november, 2017

– När du säger ditt namn känner jag inte igen dig. Men när du svänger på dom där benen. Då känner jag igen dig. Jag har sträckt fram handen och presenterat mig för en svensk dotterbolagschef jag träffat några veckor tidigare i samband med presentationen av en analys jag som konsult tagit fram på uppdrag […]

Läs mer...
Strömming , Östersjön Foto AnnaReet Gillblad

Förvaltningen av den dolda kunskapen lika viktig som BNP

11 juli, 2017

Jag kan fiska strömming men jag kan inte lära dig hur man gör. Inte för att jag inte vill utan för att jag inte kan. Kunskapen bor djupt inom mig, där det inte finns ord, bara inlagrad erfarenhet utan ord, som är en del av mig. En del av min dolda kunskap, tysta kunskap.

Läs mer...

Utan empati, ingen kunskapsutveckling

20 mars, 2017

Det senaste året har empati som begrepp starkt ifrågasatts. I en ledare i SvD den 19 mars argumenterar Ivar Arpi för att empati är överskattat som källa till kunskap, t.o.m kan vara skadlig och hindrar oss från att fatta väl avvägda beslut. Det olyckliga är att han fullständigt blandar ihop begreppen sympati, empati och medkänsla […]

Läs mer...
Symfoniorkester rekryterar Uppspelning bakom skärm– Foto AnnaReet Gillblad

Låt symfoniorkestrarna visa vägen

26 februari, 2017

I Sveriges Radios Symfoniorkester samsas just nu 110 musiker med bakgrund från ett 20-tal olika länder. Rekryteringsförfarandet, genom uppspel bakom skärm, inför en jury endast representerad av ett nummer, utgör till skillnad från många andra rekryteringsformer, mer än väl beprövad erfarenhet för hur rekryteringsförfaranden inte bara påverkar mångfalden men också säkerställer en klangvärld som är nödvändig för att ligga på topp i orkestervärlden.

Läs mer...

Ensidiga metoder leder till enfaldiga beslut

2 september, 2016

Vetenskapen och konstens metoder strävar ofta efter samma sak – att på djupet utforska något för att uppnå någon form av ökad förståelse och kunskap. Likheterna är så mycket större än vad som ofta görs gällande. Möjligheterna att komma närmare sanningen genom att kombinera metod från flera discipliner så stor och viktig, inte minst nu, […]

Läs mer...

S.k. Intimkirurgi normaliserar den pedofila blicken

2 december, 2015

Könskorrigerande plastik där kvinnans blygdläppar förminskas för att möta idealen är det s.k. skönhetsingrepp som ökar mest i Sverige. Samtidigt riskerar enskilda individer som t.ex. Sister Fa, sitt liv genom att gå emot starka traditioner och viga sitt liv åt att bekämpa kvinnlig omskärelse. Flera afrikanska länders regeringar har efter hård kamp lyckats driva igenom […]

Läs mer...

Den som lyssnar får mandat

30 november, 2015

När makten börjar nonchalera, eller förtiga den enskildas historia uppstår en blind fläck i resonemangen som genom historien varit ett tydligt och tidigt tecken på att maktbalansen kommer att förskjutas. SD hade aldrig kunnat etableras så starkt om våra styrande från början hade bemött de tafatta berättelserna på temat  ”dom tar våra jobb” etc. med […]

Läs mer...