SNS måste satsa mer på tvärvetenskap

21 december, 2011

Debattens vågor har gått höga sedan SNS rapporten ”Konkurrensens Konsekvenser” publicerades i början på september i år. Den ansvarig forskaren Laura Hartman samt ytterligare en forskare har sagt upp sig. SNS styrelse och forskningsråd har visat omdöme och handlingskraft på det sätt som är vanligt förekommande inom näringslivet – VD får gå. Det skulle vara […]

Läs mer...

Politiseringen av kunskapsindustrin skapar farliga tabun

De starka reaktionerna på Laura Hartmans debattartikel i DN är talande för det intellektuella klimat som råder i Sverige idag. Den 7/9 2011 publicerar DN en debattartikel på temat ”Privatiseringar i välfärden” signerad Laura Hartman, forskningschef på SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och redaktör för rapporten ”Konkurrensens Konsekvenser.” Artikeln är revolutionerande! Rätt tolkad skulle […]

Läs mer...