Ensidiga metoder leder till enfaldiga beslut

2 september, 2016

Vetenskapen och konstens metoder strävar ofta efter samma sak – att på djupet utforska något för att uppnå någon form av ökad förståelse och kunskap. Likheterna är så mycket större än vad som ofta görs gällande. Möjligheterna att komma närmare sanningen genom att kombinera metod från flera discipliner så stor och viktig, inte minst nu, […]

Läs mer...

Lata, bortskämda, ansvarslösa – när kampen om tolkningsföreträdet spårar ur

13 juni, 2013

När en av sveriges idag mest politiskt inflytelserika professorer i nationalekonomi i en intervju i SvD tolkar anledningarna till den höga arbetslösheten i Europa landar han ganska omgående i den form av moraliserande personbedömningar och resonemang som är så vanliga som förklaringsmodell idag. När kampen om tolkningsföreträdet är hårt är det lätt hänt att den här typen […]

Läs mer...